Visie

De uitvaart wordt vanuit de historie sterk gestuurd door oudchristelijke tradities. Door de ontkerkelijking en de individualisering maken mensen nu meer eigen afwegingen met betrekking tot de uitvaart. De naam Karakteruitvaart is gekozen vanwege onze visie op de mens: ieder mens is uniek en bijzonder. Het is ons streven om het karakter van de uitvaart te laten aansluiten bij de mens die is overleden en bij de karakters van de nabestaanden: de uitvaart moet bij mensen passen. Karakteruitvaart denkt niet vanuit een standaard, maar probeert eerst te ontdekken wie iemand is en wat door hem/haar belangrijk gevonden wordt. De inhoud en de vorm van de uitvaart kunnen hier van worden afgeleid. Deze kan uiteraard nog steeds kerkelijk zijn; het belangrijke verschil is dat er voor wordt gekozen omdat het past.

In ons contact met mensen, bij voorbesprekingen en bij het regelen van een uitvaart, krijgt Karakteruitvaart persoonlijke informatie over de betreffende persoon en zijn of haar omgeving. We zijn ons ervan bewust dat die informatie niet van ons is en we beseffen ons dat wij hier een verantwoordelijkheid hebben. U kunt hier onze privacyverklaring lezen.