Team

peter-bos

Het op jonge leeftijd verliezen van mijn vader heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik ben sindsdien geïnteresseerd in de plaats en de betekenis van de dood. Als jongvolwassene, en nog steeds, heeft alles wat te maken heeft met religie en filosofie mijn aandacht.
Op 18-jarige leeftijd heb ik me laten dopen. Ik respecteer ieder mens, ik sta open voor meerdere religies en overtuigingen. Ik heb een optimistische kijk op een hiernamaals.

peterbos@karakteruitvaart.nlAls tiener wilde ik aanvankelijk verloskundige worden. Het bijstaan van mensen gedurende een ingrijpende periode in hun leven sprak me toen al aan. Het is anders gelopen en ik ben met veel plezier in de begeleiding van jonge mensen met een hulpvraag gaan werken. Eerst in de uitvoering en later als teamleider. In de periode rond het overlijden van mijn beide ouders besloot ik om een carrièreswitch te maken, mijn hart te volgen en als uitvaartbegeleider te gaan werken. In mijn naaste omgeving heb ik ervaren hoe verschillend de behoeften van mensen zijn bij het verlies van een dierbare. Als uitvaartbegeleider loop ik graag mee met de nabestaanden om te luisteren, te ondersteunen en te organiseren. Een mooi en passend afscheid is een essentiële stap in de rouwverwerking.

mariekesepers@karakteruitvaart.nl

annet-dane

Toen mijn vader overleed was het mijn wens dat hij thuis opgebaard zou worden. In die tijd was dat niet gebruikelijk. Maar ik wilde mijn vader nog aan kunnen raken en naast hem zitten op momenten dat ik dat wilde. Gelukkig nam de uitvaartondernemer mijn wens serieus. Achteraf heb ik pas gevoeld hoe betekenisvol het was om zo gezien en gehoord te worden. Dat gun  ik iedereen die met verlies te maken krijgt. Deze persoonlijke ervaring en mijn eerdere werk, als maatschappelijk werker en gezinstherapeut, lijken een opmaat te zijn geweest om uitvaartbegeleider te worden. Een familie bijstaan bij het vormgeven van een waardig afscheid doe ik met al mijn liefde.

annet.dane@gmail.com

Het persoonlijk contact met nabestaanden vind ik het mooiste van mijn vak. Het geeft mij iedere keer weer opnieuw voldoening om samen met nabestaanden tot een afscheid te komen dat past bij zowel overledene als nabestaanden. Met een luisterend oor, een open mind, oprechte aandacht en rust hoop ik families bij te kunnen staan in een periode van afscheid.

caringraveland@karakteruitvaart.nl

Mijn vader was dominee en mijn moeder was kunstzinnig therapeut, dus het denken over verschillende levensvisies, over mensen en over de mysteries van het leven en van de dood, maakten eigenlijk altijd deel uit van mijn jeugd.
Ik volgde na het VWO een theateropleiding en woonde daarna elf jaar in Brazilië. Daar werkte ik als theater- en muziekdocent met kinderen en met mensen met een verstandelijke beperking. Terug in Nederland in 2010, gaf een opleiding tot systemisch coach mij inzicht in familieopstellingen, maar tijdens de post HBO opleiding Ritueelbegeleiden bij Afscheid, kwam alles wat ik hiervoor gedaan had, bij elkaar.
Ik heb zelf verlieservaringen (rouw bij sterven en rouw zonder sterven) die me hebben gevormd en heb drie kinderen, waarvan één met een beperking.
Ik werk graag bij Karakteruitvaart, omdat ik de werkwijze van Peter Bos en zijn team onderschrijf en ik er als ritueelbegeleider en uitvaartbegeleider graag alles aan doe om een afscheid vorm te geven dat helemaal bij je past.

nellekepostmeyjes@karakteruitvaart.nl