Team

peter-bos

Het op jonge leeftijd verliezen van mijn vader heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik ben sindsdien geïnteresseerd in de plaats en de betekenis van de dood. Als jongvolwassene, en nog steeds, heeft alles wat te maken heeft met religie en filosofie mijn aandacht.
Op 18-jarige leeftijd heb ik me laten dopen. Ik respecteer ieder mens, ik sta open voor meerdere religies en overtuigingen. Ik heb een optimistische kijk op een hiernamaals.

peterbos@karakteruitvaart.nl

annet-dane

Toen mijn vader overleed was het mijn wens dat hij thuis opgebaard zou worden. In die tijd was dat niet gebruikelijk. Maar ik wilde mijn vader nog aan kunnen raken en naast hem zitten op momenten dat ik dat wilde. Gelukkig nam de uitvaartondernemer mijn wens serieus. Achteraf heb ik pas gevoeld hoe betekenisvol het was om zo gezien en gehoord te worden. Dat gun  ik iedereen die met verlies te maken krijgt. Deze persoonlijke ervaring en mijn eerdere werk, als maatschappelijk werker en gezinstherapeut, lijken een opmaat te zijn geweest om uitvaartbegeleider te worden. Een familie bijstaan bij het vormgeven van een waardig afscheid doe ik met al mijn liefde.

annet.dane@gmail.com